Работа въвеждане на данни

Сортиране по: уместност - дата
Намерено 6 свободни места

Като главен партньор на френската компания GFP, ние в TINQIN търсим да назначим мотивирани кандидати за офисите ни в София и Варна на позиция администратор въвеждане и обработка на данни с френски език. Сферата на дейност е допълнителното здравно осигуряване във Франция

София
преди 2 дни

поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата РайфайзенБанк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с

София
преди 2 дни

, моля изпрати автобиография на cv@topskills-bg.com . Съдействието на Топ Скилс в намирането на нова професионална възможност и кариерно консултиране са напълно безплатни за кандидатите. Лиценз за подбор на персонал за България: № 2399 / 15.11.2017. Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017 За повече информация:cv@topskills-bg.com/ 0895 600 734

Пловдив
преди 3 дни

. Изисквания към кандидатите: * отлично ниво на руски, френски, немски, испански, турски, полски език; * добро ниво на английски език; * отлични умения за комуникация и обработка на данни; * внимание към детайлите и желание за развитие. Клиентът ни предлага: * отлично

София
преди 2 дни

; • Изхвърля отпадъците на определените места/разделни/ извън сградата • Почиства след всяко мероприятие; Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни подробно CV. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Данните на кандидатите ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

София
преди 2 дни

ангажименти. Владеене на английски език и опит на подобна позиция е предимство. Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете ни подробно CV. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Данните на кандидатите ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

София
преди 2 дни

условия при ползване на банкови услуги и продукти Споделете бъдещето си с нас! Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

България
преди 2 дни

специализиран софтуер за попълване на база данни • Организиране на езикови курсове Какви са нашите изисквания: • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо • Отлични умения за работа с компютър • Интерес към човешките ресурси, психологията, маркетинга или бизнес

София
преди 2 дни

услугите на компанията и отговаря на запитвания по телефон; * проверява доставените вече услуги, според нуждите на нови и вече съществуващи клиенти; * актуализира данните на клиента в системата на компанията. Изисквания към кандидатите: * отлично ниво на владеене на английски и

България
преди 2 дни

Скилс в намирането на нова професионална възможност и кариерно консултиране са напълно безплатни за кандидатите. Лиценз за подбор на персонал в чужбина № 2477 / 12.03.2018 Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017 За повече информация: 00359 895 600 734 cv@topskills-bg.com

София
преди 2 дни

корпоративни клиенти с цел увеличаване на новия бизнес на компанията - Извършвате структуриране и финансови анализи на предлаганите лизингови сделки - Поддържате висока търговска активност - Давате предложения относно идентифициране, развиване и въвеждане на нови продукти

България
преди 2 дни

. Съдействието на Топ Скилс в намирането на нова професионална възможност и кариерно консултиране са напълно безплатни за кандидатите. Лиценз за подбор на персонал за България: № 2399 / 15.11.2017. Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017 За повече информация: cv@topskills-bg.com/ 0895 600 734

Пловдив
преди 2 дни
800 лв

на обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзен Лизинг България ЕООД е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Райфайзен

София
преди 2 дни

обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата РайфайзенБанк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите

България
преди 6 дни

персонал за България: № 2399 / 15.11.2017. Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017 За повече информация: cv@topskills-bg.com/ 0895 600 734

София
преди 2 дни

. Лиценз за подбор на персонал за България: № 2399 / 15.11.2017. Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017 За повече информация:cv@topskills-bg.com/ 0895 600 734

Пловдив
преди 3 дни

обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите

София
преди 2 дни

. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата РайфайзенБанк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над

София
преди 2 дни

. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата РайфайзенБанк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над

България
преди 2 дни

работите с регулаторните изисквания на БНБ и ЕЦБ за надзор на банковата дейност - Дефинирате и анализирате данни - Участвате в проекти, свързани с адаптирането на текущата отчетност към промени в регулаторните изисквания и Международните стандарти за финансово отчитане - Следите

София
преди 2 дни

бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна

София
преди 2 дни

документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзенбанк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и

България
преди 3 дни

карта - Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти Споделете бъдещето си с нас! Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

София
преди 2 дни
Получавайте известия за нови обяви за работа, съответстващи на заявка въвеждане на данни, България
Алгоритъмът Jobsora избира свободни работни места, който се основава на зададените от вас параметри: длъжност, местоположение, ниво на заплата, тип вакантно място и т.н.
Колкото повече параметри зададете, толкова по-точно алгоритъмът ще избира свободни места за вас.
Препоръчваме ви да посочите такива минимални уточнения при търсене:
• Длъжност или име на фирма
Меню