Работа в банка

Сортиране по: уместност - дата
Намерено 15 свободни места

специалист - малки и средни предприятия или корпоративни клиенти в банка или лизингова компания/ - Много добро ниво на владеене на английски език /писмено и говоримо/ - Аналитично мислене и умение да решавате различни казуси - Способност за ефективна работа в екип И искате да

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 5 дни

на австрийската финансова група Райфайзен Банк Интернешънъл. Дружеството е основано 2004г. и има собствена клонова мрежа в 10 региона в страната. Райфайзен лизинг България ЕООД е с предмет на дейност - финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързани с

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 22 часа

заведени преписки и срокове за изплащане на обезщетение При нас ще намерите: - Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива - Разнообразни възможности

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 4 дни
800 лв

аналитично мислене И искате да: - Се запознаете със специфични банкови продукти и услуги, които корпоративните клиенти ползват - Научите повече за кредитния процес в банката и основните системи, които го обслужват - Съдействате при изготвянето на предложения за промени и

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 6 дни
800 лв

български език на английски език и обратно - Проучвате и търсите информация за нови и съществуващи клиенти на Банката - Отговаряте за документооборота в отдела - Изготвяте различни по вид справки, изисквате и обобщавате информация от други отдели - Се запознаете с вътрешно

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 22 часа

от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива и годишна фиксирана надбавка - Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията - Динамична и предизвикателна работа - Модерна офис среда

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 22 часа

нас ще намерите: - Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива - Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията - Динамична

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 22 часа

български език на английски език и обратно - Проучвате и търсите информация за нови и съществуващи клиенти на Банката като използвате различни публични регистри - Отговаряте за документооборота в отдела - Изготвяте различни по вид справки, изисквате и обобщавате информация от

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 4 дни

предлагате услугите на банката в сегмента микропредприятия - Подготвяте предложения за кредитиране на микропредприятия като: - окомплектовате необходимите документи - анализирате кредитни сделки - предлагате кредити за одобрение от органите на банката - изготвяте договори за

Райфайзенбанк (България) ЕАД
България
преди 22 часа
700 лв

- Умение да се адаптирате бързо към промени И искате да: - Контактувате с нови и съществуващи клиенти в сегмент микробизнес с цел предлагане услугите и продуктите на банката - Участвате в процеса по изготвяне на предложения за кредитиране на микропредприятия, включващ

Райфайзенбанк (България) ЕАД
България
преди 22 часа
700 лв

- Умение да се адаптирате бързо към промени И искате да: - Контактувате с нови и съществуващи клиенти в сегмент микробизнес с цел предлагане услугите и продуктите на банката - Участвате в процеса по изготвяне на предложения за кредитиране на микропредприятия, включващ

Райфайзенбанк (България) ЕАД
България
преди 22 часа

- Извършвате други технически и административни дейности в сектора При нас ще намерите: - Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива - Разнообразни

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 22 часа

обезпечения При нас ще намерите: - Възможност за работа от вкъщи на ротационен принцип, след преминаване на присъствен обучителен период - Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 22 часа

посредничеството на дружеството - Изготвяте справки и отчети При нас ще намерите: - Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива - Разнообразни

Райфайзенбанк (България) ЕАД
София
преди 2 дни

на устройствата за самообслужване и дигиталните канали за обслужване При нас ще намерите: - Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива - Бонус по

Райфайзенбанк (България) ЕАД
България
преди 2 дни
Получавайте известия за нови обяви за работа, съответстващи на заявка в банка, България
Алгоритъмът Jobsora избира свободни работни места, който се основава на зададените от вас параметри: длъжност, местоположение, ниво на заплата, тип вакантно място и т.н.
Колкото повече параметри зададете, толкова по-точно алгоритъмът ще избира свободни места за вас.
Препоръчваме ви да посочите такива минимални уточнения при търсене:
• Длъжност или име на фирма
Меню