Работа java junior

Сортиране по: уместност - дата
Намерено 2 свободни места

work experience in computer science • Good knowledge of Java development • Good knowledge of frameworks/development environments: VAADIN, Eclipse, JUnit & Jenkins (optional) • Good knowledge of object and data modeling Soft Skills: • Strong analytical and conceptual skills

София
преди 2 дни

is recognized among the best corporate citizens globally Role Description We are looking for a Junior Software Developer who is eager to become part of our Graduate Program and work with our IT Training academy in order to join our successful multinational team in

София
преди 2 дни
Получавайте известия за нови обяви за работа, съответстващи на заявка java junior, България
Алгоритъмът Jobsora избира свободни работни места, който се основава на зададените от вас параметри: длъжност, местоположение, ниво на заплата, тип вакантно място и т.н.
Колкото повече параметри зададете, толкова по-точно алгоритъмът ще избира свободни места за вас.
Препоръчваме ви да посочите такива минимални уточнения при търсене:
• Длъжност или име на фирма
Меню